Uczestnicy Projektu

BENIFICJENT


Województwo Warmińsko-Mazurskie

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

INŻYNIER KONTRAKTU


P.H.U. BAUMARK
ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH


Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.;
ul. Zabytkowa 2; 80-253 Gdańsk

WYKONAWCA NADZORU AUTORSKIEGO


PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Marcin Dudek, ul. Miłosza 17 , 80-126 Gdańsk