Aktualności:

Informacja o utrudnieniach w ruchu.

UWAGA!

W związku z zaplanowaną w dniach 23.12.2019 – 06.01.2020 r, przerwą w pracach, związaną z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu Generalnego Wykonawcy robót na Zadaniu 2 Rozbudowy DW504 informujemy, że w ramach dyżuru na przedmiotowym zadaniu dostępne będą następujące numery telefonu do kierowników robót pod które należy zgłaszać wszelkie sytuacje niebezpieczne/zagrożenia/problemy związane z przebudowywanym odcinkiem drogi:
Od 21.12.2019 do 29.12.2019: tel.: 508 485 672; 519 957 517; 663 739 894, natomiast w dniach od 30.12.2019 do 06.01.2020: tel. 502 473 063 lub 512 458 255. W sytuacjach szczególnych: tel. 532 726 119

UWAGA!
W imieniu Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo” informujemy o planowanym na dzień 18.11.2019 r. wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy mostu na rzece Baudzie i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo. Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 15t został wyznaczony drogą powiatową (1165N) przez miejscowości Biedkowo oraz Bogdany i dalej DK54. Dla pojazdów powyżej 15 t objazd prowadzi poprzez DW504-S22-DK54. Planowany termin zamknięcia drogi i funkcjonowania objazdu: 18.11.2019-30.06.2020r.
Poniżej mapka z trasą objazdu. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.Ponadto w związku z wykonywanymi pracami w chwili obecnej funkcjonuje również odcinek o ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną w km 38+300 do 39+100.
W zależności od zaawansowania robót długości odcinków objętych tymczasową organizacją ruchu będą korygowane przez kierownika robót w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi.
Na całym odcinku objętym przebudową mogą występować miejscowe zawężenia jezdni lub inne utrudnienia w ruchu w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i baczne zwracanie uwagi na oznakowanie rejonu robót oraz polecenia osób kierujących ruchem.